KORILE

Gemengd Zangkoor - Leest

Een dertigtal koorleden zingen muziek van alle landen en tijden en brengen dit ten gehore op geregelde tijdstippen: aperitief- en koffieconcerten, kerstoptredens. Meestal doen we ons eigen ding, maar dat neemt niet weg dat we openstaan voor leuke samenwerkingen zoals concerten samen met Musica ad Nives (Borgerhout). We werkten de laatste jaren ook samen met een rits gerenommeerde solisten en koorcoaches.

5 nieuwe leden sinds januari 2017