Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KORILE

Gemengd Zangkoor - Leest

Wie zijn wij?

KORILE is gegroeid is uit het plaatselijke kerkkoor in 1994, nu al 15 jaar geleden. Er werd toen gekozen voor de naam van een componist uit de 16e eeuw: Orlandus Lassus – deze man was als polyfonist over heel Europa bekend.

Maar omdat dit koor geen werken van Orlando di Lasso (zoals hij ook genoemd wordt) op zijn repertoire had, besloot men om die brave man andermaal ten grave te dragen en in 2000 kreeg het koor een nieuwe naam. Met meerderheid van stemmen werd er toen gekozen voor KORILE - dit staat heel eenvoudig voor “Koor In Leest”.

De hoofdactiviteit is natuurlijk de wekelijkse repetitie, waarbij KORILE vlijtig oefent om jullie te kunnen vergasten op een concert met liederen van vrolijk tot ernstig – van Ierland tot Rusland – in het Engels, Frans, Russisch, Latijn en ook in het Nederlands.